Risk Manager ISO 31000

Szkolenie

1-3 marca 2022

Zapisy do 18.02.2022

Nowa edycja 8.0

Szkolenie „Risk Manager ISO 31000″

Zapraszamy do uczestnictwa w nowej jeszcze lepszej edycji kursu Risk Manager ISO 31000.

Nowa 8.0 edycja szkolenia została zaplanowana na grudzień 2021 i przygotowana w oparciu o ponad 6 letnie doświadczenie w organizacji kursu oraz dostosowana do specyficznych potrzeb i oczekiwań jego uczestników.

Edycja prowadzona jest w oparciu o normę ISO 31000:2018!

Dzięki uczestnictwu w licznych projektach wdrożeniowych i optymalizacyjnych systemów zarządzania ryzykiem, trenerzy posiadają olbrzymie doświadczenie praktyczne nabyte w jednostkach administracji publicznej oraz sektorze biznesowym, którym będą dzielić się z uczestnikami szkolenia.

Miejsce szkolenia

Szkolenie prowadzone w nowoczesnym centrum konferencyjnym w obrębie centralnego okręgu biznesowego Warszawy.

G43 Office Center,

Grzybowska 43

00-855 Warszawa

PROGRAMREJESTRACJATel: +48 511 896 845
about

Czas trwania szkolenia

3 dni

Liczba godzin szkoleniowych

21 H

Ocena uczestników

Test sprawdzający wiedzę

Dlaczego każdy powinien wziąć udział w kursie Risk Manager ISO 31000?

  • nowa udoskonalona edycja, oparta o normę ISO 31000:2018
  • program szkolenia dostosowany do aktualnych trendów zarządzania ryzykiem oraz potrzeb uczestników
  • kurs opracowany przez ekspertów PBSG i SDPK
  • prowadzony przez trenerów będących praktykami zarządzania ryzykiem
  • uzyskanie użytecznych rozwiązań do zastosowania w praktyce
  • wymiana doświadczeń i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
  • szkolenie przeprowadzone zgodnie z księgą standardów jakości usług szkoleniowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem niezbędnej do pełnienia roli Menedżera Ryzyka w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000:2018, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w organizacji zatrudnionych na każdym szczeblu organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i przyszłych Menedżerów Ryzyka.

Stosowane formy szkolenia

Prezentacja

Wykład

Ćwiczenia warsztatowe

Case study

Praca w grupach

Dyskusja

Program szkolenia stacjonarnego

9:00 – 9:15

09:15 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:00

Powitanie uczestników szkolenia

• Przedstawienie zakresu szkolenia,
• Omówienie zasad udziału w szkoleniu oraz teście końcowym,
• Uzgodnienie z uczestnikami zakresu formuły szkolenia (warsztat, wykład, ćwiczenia, omówienie przypadków)

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

• Idea systemowego zarządzania ryzykiem
• Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń wdrożenia systemu
• Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem

Przerwa kawowa

Standardy i modele zarządzania ryzykiem

• PN-ISO 31000:2012
• ISO/TR 31004:2013
• ISO/IEC 31010:2010
• PKN-ISO Guide 73:2012
• Model COSO I
• Model COSO II

Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania

• ISO 31000 jako integrator systemów zarządzania
• Zarządzanie ryzykiem korupcji w ISO 37001
• Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015
• Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w ISO 22301
• Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w ISO 27001

Przerwa kawowa

Przewodnik ISO Guide 73 – Zarządzanie ryzykiem – Terminologia

• Podstawowe terminy i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem
• Podwójne znaczenie pojęcia ryzyka
• Przełożenie zasad zarządzania ryzykiem na strukturę ramową i proces
• Niezbędne komponenty struktury ramowej

Warsztat

Przerwa obiadowa

Uprawnienia i odpowiedzialności

• Rozliczalność
• Role w procesie zarządzania ryzykiem
• Przykładowy podział uprawnień i odpowiedzialności

Warsztat

Proces zarządzania ryzykiem>

• Ustalenie kontekstu
• Definiowanie kryteriów ryzyka

9:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:00

Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka

• Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas identyfikacji ryzyka

Warsztat

Przerwa kawowa

Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka

• Techniki identyfikacji ryzyka według ISO 31010

Warsztat

Przerwa kawowa

Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka

• Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas analizy ryzyka

Warsztat

Przerwa obiadowa

Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka

• Techniki analizy ryzyka według ISO 31010

Warsztat

9:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:00

Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka

• Najpopularniejsze metody analizy ryzyka

Warsztat

Przerwa kawowa

Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka

• Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas ewaluacji ryzyka
• Wyznaczanie ryzyka nieakceptowalnych

Warsztat

Przerwa kawowa

Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka

• Przygotowanie i wdrażanie planów postępowania z ryzykiem

Warsztat

Przerwa obiadowa

Podsumowanie szkolenia i egzamin

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość organizacji dedykowanego szkolenia Risk Manager ISO 31000 dostosowanego programowo do specyficznych potrzeb Zamawiającego. Warunki realizacji szkolenia podlegają ustaleniom indywidualnym.

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela opiekun szkolenia pod numerami telefonu:

+48 61 646 81 40                         +48 511 896 845

Harmonogram

Numer szkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaMiejsce*Cena netto
RM ISO 3100001.03.202103.03.2021Warszawa3500,00 zł
RM ISO 3100001.03.202103.03.2021Online2800,00 zł

* Cena uwzględnia: materiały szkoleniowe, certyfikat, poczęstunek, lunch; cena nie uwzględnia zakwaterowania.

Informacje o trenerze

Jacek Knopik

Absolwent zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełnomocnik i auditor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, jakością , środowiskiem, oraz BHP. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem w obszarach bezpieczeństwa informacji, RODO, zarządzania jakością, ciągłości działania, kontroli zarządczej, Konsultant, wdrożeniowiec, trener i tester oprogramowania do zarządzania ryzykiem. Odpowiadał między innymi za wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodnego z wymaganiami ISO 31000 w organizacjach z branży biznesu takich jak Allegro, CCC czy Port Lotniczy Kraków Balice. Kierownik wielu projektów wdrożeniowych związanych z ISO 27001, ISO 22301 oraz wymagań ustawy o KSC. Od 3 lat jest trenerem i prowadzi szkolenie Risk Manager ISO 31000.  Posiada również ponad 5-letnie doświadczenie w administracji samorządowej w obszarach zarządzania dokumentacją, procesami, kontroli zarządczej oraz wdrażania systemów teleinformatycznych.

Rejestracja

Warunki uczestnictwa

Cena szkolenia dotyczy usługi, jaką jest prawo do udziału w trzydniowym szkoleniu jednego uczestnika.

Cena uwzględnia materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch podczas szkolenia. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktury VAT w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury, na rachunek bankowy organizatora wskazany na fakturze.

Przyjęcie zgłoszenia jest potwierdzane na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu przez organizatora uczestnicy otrzymują zwrot całej opłaty wniesionej za kurs. Pisemne wycofanie zgłoszenia uczestnika w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z opłatą w wysokości 30% ceny szkolenia. Pisemna rezygnacja złożona w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z pobieraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

Cena szkolenia zamieszczona w terminarzach szkoleń jest ceną netto, którą należy powiększyć o aktualną stawkę podatku VAT.

Osoba/Organizacja zgłaszająca uczestnictwo w szkoleniu upoważnia, poprzez wyrażenie niniejszej zgody, na przetwarzanie podanych danych osobowych, przez PBSG SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 na potrzeby realizacji zamówienia.

Certyfikaty uczestnictwa szkolenia będą wysyłane uczestnikom szkolenia po spełnieniu warunków minimum 70% pozytywnych odpowiedzi udzielonych podczas testu sprawdzającego wiedzę oraz uregulowaniu płatności.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

sarah-dorweiler-211778

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez PBSG SA danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach realizacji zamówienia oraz promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PBSG SA

Organizatorzy

PBSG-logo-RGB_new2021
erisk-logo-RGB